Anmälan till kurs

Anmälan till kurs sker via vår hemsida. Anmälan följs av en bekräftelse från oss.

Anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Start och kallelse

Tidpunkt för kursstart är preliminärt angivna. Innan kursen startar får du en kallelse med uppgifter om hur du får tillgång till kursen online. Där anges även datum när kursen startar och tider för när kurstillfällena hålls.

Kursavgift och betalning

Kursavgift för respektive kurs finns angivet på SmartaMatens hemsida. I bekräftelse på gjord anmälan anges kursavgift för den kurs som anmälan avser. Betalning görs via betal- eller kreditkort i samband med anmälan.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att SmartaMaten/Enlumi AB har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om kursen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.
  • Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom föreläsningar eller liknande.
Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande senast 7 dagar före kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Vid återtagande senare än 7 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande samma dag som kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.
Inställd kurs

Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra en bokning.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

Den information du skickar in till oss kan komma att lagras i vårt kundregister. Uppgifterna behandlas som personliga och vi delar inte med oss av informationen till andra. Uppgifterna i vårt kundregister kan komma att användas för kursutvärderingar, marknadsundersökningar och för att sända dig information om kommande verksamhet. Genom din anmälan till kurs samtycker du till att vi använder dina personuppgifter på ovan angivet sätt.

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående, kontakta oss.